Kosze na odpady Bio

Odbieramy odpady w postaci:

  • żywności przeterminowanej,
  • resztek jedzenia i odpadów kuchennych,
  • odpadów organicznych z przemysłu przetwórczego,
  • inne nie nadające się do spożycia artykuły spożywcze.